YENİ OSMANLI TARİHİ - PDF free download eBook

Cover of YENİ OSMANLI TARİHİ
  • Verified: Mon, May 20, 2019
  • Published: 24.01.2019
  • Views: 13
    • Tags:

Introduction

"Yeni Osmanhlar Tarihim, tamnmtş bir yeni Osmanh cilan Ehuzziya Tevfik Bey'in, gerçekten çok değerli ve çok önemli, bir eseridir. Bu eser Türkiye^de, Türkiye'nin gelişmesini ve...

read more

Details of YENİ OSMANLI TARİHİ

Original Title
YENİ OSMANLI TARİHİ
Edition Format
ebook
Number of Pages
814 pages
Book Language
Turkish
Ebook Format
PDF, EPUB

Some brief overview of this book

"Yeni Osmanhlar Tarihim, tamnmtş bir yeni Osmanh cilan Ehuzziya Tevfik Bey'in, gerçekten çok değerli ve çok önemli, bir eseridir. Bu eser Türkiye^de, Türkiye'nin gelişmesini ve yükselmesini amaç edinen, ilk gizli siyasî örgütün, canlı, hareketli, hatta çok heyecanlı bir romanıdır. ^Romanıdır/ diyoruz; çünkü, eser, tarih adım taşımasına, bir dönemin kültür, siyaset ve sanatla ilg "Yeni Osmanhlar Tarihim, tamnmtş bir yeni Osmanh cilan Ehuzziya Tevfik Bey'in, gerçekten çok değerli ve çok önemli, bir eseridir.

Bu eser Türkiye^de, Türkiye'nin gelişmesini ve yükselmesini amaç edinen, ilk gizli siyasî örgütün, canlı, hareketli, hatta çok heyecanlı bir romanıdır. ^Romanıdır/ diyoruz; çünkü, eser, tarih adım taşımasına, bir dönemin kültür, siyaset ve sanatla ilgili bütün tarihleşmiş olaylarım yansıtmastna rağmen, metot, düzen ve karakter bakımından tarih değildir. Ebuzziya Tevfik Bey, eserini tarih metoduna, tarih planına uyarak meydana getirmeyi düşünmediği gibi, hemen, hiç bir zaman objektif de olamamıştır.

Aslında böyle olmas%, sonuç ve amaç bakımından, herhalde daha iyidir. Çünkü, tarih hiç bir zaman kişilerin gerçek iç ve özel dünyalarına giremez. Eserin kahramanları ki usta birer siyaset adamı olmaktan çok daha fazla, çağlarının seçkin birer fikir ve edebiyat temsilcileridir.

Onların içyüzlerini, ruh ve sanat dünyalarını, ideolojik eğilimlerini bize hakkıyla tamtabilecek araç elbette -tarih değil- bu yapıda bir eserdir. Bununla birlikte, n:Yeni Osmanhlar Tarihisinde fikir ve edebiyat kadar zengin oranda siyasal tarih malzemeleri de bulunmaktadır. Başka bir deyimle, bu eserden tarih yazanların ve belli bir dönemin tarihini yakından izlemek isteyenlerin de geniş ölçüde yararlanacağında kuşku yoktur.

Çok yerlerde kişisel görüşlerine ve düşüncelerine yenik düşen, zaten tunun böyle olduğunu kendi de gizlemeyen yazar, "Yeni OsmanlIlar Tarihi" ni bir anı niteliğinde kaleme almıştır. Bu anıların birinci bölümünde - başta Namık Kemal ve Ziya PaPşa olmak üzere - genellikle öteki arkadaşları birinci planda yer almış bulunmaktadır. Eserin yarısından biraz sonraki bölümde ise artık bu anı niteliği, daha belirgin bir biçimde, onun kendi özel ortamına ve kişiliğine dönüşür.

Bu bölümde memleket manzaralar%, toplumsal çalkantılar, çeşitli ve çok değişik insan tipleri, türlü dekorlar, motifler ve çözümlemeler göze çarpar ve esere tam bir roman karakteri kazandırır. Böylece zengin ve ustaca çevre gözlemleriyle sürüp giderken birdenJnre kesiliverir. Ne var ki bu Jcesiliş hiç de "yarıda bırakma " niteliği taşımamaktadır.

Çünkü eser - özellikle Genç Osmanlılar'ı ve onların yaptıklarını tanıtmak açısından- zaten s&na ermiş ve görevini tamamlamıştır.

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
i_osmanli_ii.pdf
i_osmanli_ii.epub
i_osmanli_ii_all.zip